Lekcja przykładowa

Moduł 13 - Projektowanie wzorów

Fragment lekcji 7 - Projektowanie wzorów w programie graficznym